Funderingsplaat

Aangezien de funderingsplaat zich het grootste deel van het jaar onder het grondwaterniveau bevindt werd er beslist hier geen verticale doorboringen uit te voeren. Het blijkt immers niet evident deze perfect & blijvend waterdicht af te werken. Er moest dus naar een alternatief gezocht worden om het afvalwater van het souterrain af te voeren.

De oplossing bestaat, zoals reeds kort aangehaald in een vorige post,  uit een verdiept traject in de funderingsplaat dat uitkomt in de nog lager gelegen pompput. Op die manier kunnen de afvoerbuizen, voorzien van voldoende verval, aangesloten worden op de pompen in de put. Eén pomp is verantwoordelijk om het zwart water (WC) op te pompen naar de septische put, de andere zal het grijs water (douche, wasmachine, …) oppompen waarna dit op natuurlijke wijze naar het riool vloeit.

Betonwanden

Oorspronkelijk zouden de betonwanden 30cm breed worden met een tand van 40cm breed bovenaan om de daarop gemetste muur volledig te ondersteunen:

  • 14 cm snelbouwsteen
  • 14 cm isolatie
  • 2 cm luchtspouw
  • 10 cm gevelsteen

Uiteindelijk werden de betonwanden over de volledige hoogte 40cm breed, dit bleek de goedkopere oplossing te zijn.

Net zoals bij de funderingsplaat komt de isolatie ook hier aan de buitenzijde (zie eerdere post) waarna deze door middel van Resitrix afgewerkt wordt.

Opgaand metselwerk

“Pfff, wat lijken die kamers klein” was Sarah’s eerste reactie nadat de verlijmde binnenmuren er stonden, meteen gevolgd door “hier krijgen wij toch nooit een douche en bad in”. Ruwbouw lijkt altijd klein zolang er niet gepleisterd is, zo ook bij ons! Gelukkig hebben we op voorhand alles op schaal ingetekend, het gaat heus wel passen…

Welfsels

Tenslotte werd het souterrain voorzien van welfsels (13cm) en druklaag (5cm), zo beginnen de contouren van keuken, eet- & leefruimte zich af te tekenen. Tevens hebben we nu ook een beter idee van het uitzicht dat we gaan hebben!