Nadat het aanbestedingsdossier ruwbouwwerken eind september ’18 wordt uitgestuurd naar een tiental aannemers valt meer dan de helft al snel af. De ene doet enkel nog projecten in eigen beheer, een andere zegt al voldoende opdrachten te hebben, nog iemand anders gaat de boeken neerleggen en enkelen antwoorden gewoon nooit. Uiteindelijk engageren er slechts 3 bedrijven zich toe om een offerte op te stellen.

Op de eerste moeten we niet lang te wachten. Helaas blijkt deze met haken en ogen aan elkaar te hangen en valt bijgevolg meteen af . De offerte van De Roo bouw laat langer dan beloofd op zich wachten, week 47 wordt 51 (2018) en uiteindelijk duurt het tot half januari 2019 eer deze in onze mailbox zit. Haast tegelijkertijd krijgen we ook de derde en laatste offerte toegestuurd van De Meiboom.

Samen met de architect zitten we met de twee overgebleven kandidaten apart samen om de details van de offerte te overlopen en om te voelen wat voor vlees we in de kuip hebben. Mits beide partijen bekwaam lijken, in dezelfde periode zouden kunnen starten en het verschil uiteindelijk in de prijs tot uiting komt kiezen we voor de goedkoopste / minst dure (bouwen kost je sowieso een rib uit je lijf).

Het duurt echter nog een poos vooraleer we het contract met De Roo bouw tekenen. De prijs ligt weliswaar vast, maar er moeten nog heel wat punten en komma’s (verwoordingen, modaliteiten, aansprakelijkheden, …) gezet worden.

Op 26 maart zetten we onze handtekening onder het contract. Twee jaar na de aankoop van het perceel en vele diepe zuchten later weten we eindelijk dat de eerste spade in augustus 2019 de grond in gaat!

Het gedetailleerde voortraject heeft veel langer geduurd dan voordien gedacht, hopelijk werpt dit vruchten af tijdens de bouw zelf.