Wanneer we op 30 december 2016 dit perceel op Immoweb aantroffen was de klik er onmiddellijk. Snel een keertje gaan verifiëren of de getoonde foto’s de situatie ter plekke niet al te rooskleurig voorstelden, gelukkig bleek dit niet zo te zijn!

De makelaar liet ons weten dat het perceel nog beschikbaar was, we namen dan ook meteen een koopoptie. Dit gaf ons 7 dagen tijd om een antwoord de vinden op de meest prangende vragen:

  • is de aankoop van dit perceel + bouwen van een woning financieel haalbaar?
  • is de ligging wel geschikt (winkels, afstand tot werk, openbaar vervoer, scholen, inplanting in de verkaveling, …)?
  • wat laten de bouwvoorschriften toe?
  • hoe zit het met de ondergrond (vervuild of niet, stabiliteit)?

Op het eerste, louter kennismakend gesprek bij de thuisbank kwamen we te weten dat onze leencapaciteit beduidend hoger lag dan hetgeen wezelf maandelijks wensen af te betalen. Met de maximaal gewenste maandelijkse aflossing en geldende rentevoet werd zo het te ontlenen bedrag berekend.

Nu het bedrag wat gespendeerd kan worden aan de woning gekend was namen we contact op met een bevriende architect. Hij gaf een eerste grove kostenindicatie waaruit bleek dat het zeker mogelijk moest zijn met het vooropgestelde budget te bouwen. Verder kregen we duiding bij de geldende bouwvoorschriften, deze bleken gelukkig redelijk flexibel te zijn 🙂

Na verder buurtonderzoek en ontvangst van zowel het OVAM bodemattest als sonderingsrapport werd de knoop doorgehakt: deze lap grond wordt van ons!

Uiteindelijk tekenden we slechts op 20 februari de “compromis” en gingen op zoek naar de meest voordelige hypothecaire lening (combinatie rentevoet, brand- & schuldsaldoverzekering, reserveringsvergoeding, dossierkosten, …).  Na de eerste ronde bankbezoeken dreven ING en AXA als beste naarboven. Deze werden nogmaals tegen elkaar uitgespeeld om zo uiteindelijk half mei in te tekenen op het voorstel van AXA (1.96% op 25 jaar – 50% op inschrijving, 50% op mandaat).

Gisteren was het dan eindelijk zover, het verlijden van de notariële akte. We mogen ons dan vanaf heden ook eigenaar van 744m² grond noemen! De eerste horde is genomen, nu nog een huisje…